Tìm kiếm:
Dê thịt
  • Dê thịt
Main Image
Item 1 of 1
 
   0 lượt yêu thích
Giá: Liên hệ
Mã: 61020239430213
Loại: Giống Chăn nuôi - Thủy sản
Xuất xứ: Việt Nam
Số lượng
Nguyễn Thị Thúy An, ấp 7
0912480225
Giá: Theo giá thị trường
Ghi chú: Dê thịt, mỗi con xuất chuồng nặng khoảng 30 ký.


Thông tin nhà sản xuất:
Địa chỉ: ấp 8, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh long, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703 874 225
Email:
Giấy chứng nhận:
Cơ sở phân phối:
Đánh giá sản phẩm
Nội dung đánh giá sản phẩm của khách hàng sẽ được xét duyệt trước khi hiển thị
 
 
 
Các Nông sản khác:
  Giỏ hàng